Avocat Notare Posesie Teren și Înscriere Construcții fără Acte

Dl. Cristian Bărcan este un avocat specializat în acte de proprietate . Ca avocat de acte proprietate și drept civil, dl. Bărcan a reusit înscrierea cu succes în Cartea Funciară a multor terenuri dobândite cu chitanțe de mână și a mai multor construcții ridicate fără autorizație de construire sau construcții fără acte de proprietate.