Accesul pacientului la actele medicale

In ce priveste acest subiect, trebuie sa avem in vedere, ca temei juridic principal, legea pacientului – 46/2003. Aceaste lege prevede expres in cuprinsul sau doua aspecte importante in ce priveste actele medicale:

1. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

2. Pacientul are acces la datele medicale personale.

Prin urmare, unui pacient sau fost pacient nu i se poate refuza dreptul de a intra in posesia datelor medicale sau dreptul de a i se comunica aceste date medicale.

 

Totusi, ce se intampla in cazul in care pacientul este decedat? Are familia dreptul la datele medicale?

In astfel de cazuri, desi legea prevede expres ca doar pacientul are acces la datele medicale si nu familia sau apropiatii sai, nu trebuie ignorat art. 22 care prevede ca ˝informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres˝. Astfel, indiferent de forma legala pe care ar folosi-o mostenitorii pentru sesizarea unui eventual caz de malpraxis, legea impune comunicarea actelor medicale ale pacientului.

 

Ce se intampla daca pacientului nu i se respecta acest drept?

Legea este destul de clara si prevede ca nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a acestui drept atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.