Notarea posesiei în Cartea Funciară

Notarea Posesiei în Cartea Funciară

Notarea posesiei în Cartea Funciară

Notarea posesiei în Cartea Funciară este o procedură aplicabilă celor care nu se pot înscrie asupra terenurilor în calitate de proprietari neexistând titluri de proprietate. În principiu, această procedură este recomandată celor care au cumpărat terenuri prin chitanță de mână.

 

Notarea Posesiei în Cartea Funciară este o procedură aplicabilă pe întregul teritoriu al României și privește atât terenurile intravilane, cât și terenurile extravilane. Notarea Posesiei în Cartea Funciară este o procedură ce nu implică judecată, sau cu alte cuvinte nu se apelează la intervenția instanțelor judecătorești. Prin urmare, nu se introduce nicio acțiune în judecată și nici nu se plătește taxă de timbru.

 

Avantajele notării posesiei în Cartea Funciară sunt numeroase, efectul principal și cel mai important fiind dobândirea unor drepturi specifice celor ce au titlu de proprietate. Spre exemplu, pe lângă aspectul determinării suprafeței concrete a terenului prin măsurători oficiale, posesia în sine poate fi apărată inclusiv prin acțiuni în instanță. Mai mult, notarea posesiei determină posibilitatea terenului în cauză de a face obiectul chiar a unei moșteniri sau tranzacții.

 

Notarea posesiei în Cartea Funciară nu este o procedură de lungă durată, însă este o procedură specializată, fiind indicat să fie cunoscute înainte de demararea procedurile, ce documente sunt necesare și ce pași trebuie întreprinși. În cazul în care procedura are succes, documentele emise de către Cartea Funciară (extrasul alăturat cadastrului în sine) alături de celelalte documente emise în cadrul procedurii constituie practic titlul juridic ce face dovada posesiei și implicit a notării acesteia în Cartea Funciară.

 

Important de menționat este și faptul că în situația în care pe terenul asupra căruia se notează posesia există construcții ridicate fără autorizație sau asupra cărora nu există acte de proprietate, atunci aceste construcții pot fi si ele înscrise în Cartea Funciară.

 

Pentru o evaluare gratuită a situației terenului sau construcției dvs., ne puteți contacta la 0757 044 044, 021.310.60.97, office(at)cbarcan.ro ori prin pagina de contact.