Prevederile art. 41, alin. 8 din Legea nr. 7/1996 nu au fost corelate cu cele ale art. 13 alin. 8 din lege

Prevederile art. 41 din Legea nr. 7/1996 nu au fost corelate după republicarea legii

 

Acest motiv este unul invocat în ultima perioadă de Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară atunci când se solicita notarea posesiei asupra unui imobil. Ca atare, OCPI nici nu mai analiza cazul pe fond, ci respingea din start ca urmare a motivării: ”prevederile art. 41, alin. 8 din Legea nr. 7/1996 nu au fost corelate cu cele ale art. 13 alin. 8 din lege” sau ”prevederile art. 41 din Legea nr. 7/1996 nu au fost corelate ca urmare a republicării legii nr. 7/1996”.

Însă acest motiv nu mai poate fi invocat de OCPI. În calitate de avocat în cadrul dosarului 30300/301/2017 de pe rolul Judecătoriei Sector 3 am atacat încheierea de respingere a OCPI Sector 3 prin care aceștia au invocat necorelarea dispozițiilor legii nr. 7/1996 ca urmare a republicării, iar instanța a admis cererea obligând OCPI Sector 3 să demareze procedura privind notarea posesiei, aceștia nemaiputând invoca necorelarea.

Ca atare, această sentință poate sta la baza viitoarelor cereri cu privire la notarea posesiei asupra terenurilor.