Raspunderea personalului medical in cazurile de urgenta

Asa cum am mentionat intr-un articol anterior cu privire la ce este malpraxisul medical in conformitate cu legislatia actuala, respectiv o eroare profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, prin prezentul editorial voi aborda raspunderea personalului medical in cazul urgentelor.

Prin urmare, legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prevede ca ˝personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele competentei, cu exceptia cazurilor de urgenta in care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesara˝.

Mai mult, in normele de aplicare se prevede ca ˝dovada cazurilor in care nu este disponibil personal medical ce are competenta in efectuarea unui act medical se face cu acte ce emana de la reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale si care atesta personalul existent la locul furnizarii actului medical ce a fost generator de prejudicii˝.

 

Ca atare, personalul medical nu raspunde de malpraxis medical in cazul in care pe fondul unei urgente, se intervine pentru salvarea pacientului chiar daca competentele ar fi depasite. Astfel, desi legea considera malpraxis medical depasirea competentelor, in aceasta situatie este prevazuta o exceptie. Desigur ca exceptia are in considerarea indeplinirea unei conditii: dovada inexistentei personalului medical ce are competenta necesara. In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita, atunci ne vom afla in prezenta unui caz de malpraxis medical.

 

Trebuie precizat de asemenea ca legea se refera la cazurile de urgenta. In situatia in care nu ne-am afla in prezenta unui caz de urgenta, atunci medicul sau unitatea spitaliceasca, in cazul in care nu are personal medical de competenta necesara, va trebui sa faca toate demersurile pentru transportarea pacientului catre cea mai apropiata unitate spitaliceasca care ii poate acorda tratament si ingrijiri medicale aferente.